Wat is het?


E-mental Health

Tegenwoordig zijn we steeds meer gewend geraakt zaken te regelen op of via het Internet. @mi psychologie maakt daarop voor psychologische begeleiding geen uitzondering. Uit verschillende wetenschappelijke studies is gebleken dat allerlei soorten psychische klachten heel goed behandeld kunnen worden met E-mental Health.

Voor wie?

Onderzoek van onder andere het Trimbos Instituut heeft aangetoond dat E-mental Health goed helpt bij klachten zoals burn-out, depressie, angst en aanpassingsproblematiek. Kort gezegd kun je gebruik maken van E-mental health als je:

  • lichte tot matige klachten hebt
  • er wat aan wilt doen
  • een internetverbinding hebt

Bij zeer ernstige klachten is E-mental Health niet geschikt. Neem dan (zo snel mogelijk) contact op met je huisarts.

Waar bestaat het uit?

@mi psychologie biedt psychologische begeleiding bij lichte tot matige psychologische klachten. Dat houdt in:

  • Intake en behandeladvies
  • Begeleiding bij online zelfhulpprogramma's
  • Individuele begeleiding via e-mail
  • Eenmalige vraag/advisering (zonder intake)

Niet onbelangrijk: bij @mi psychologie weet je door wie je behandeld wordt. Op de Homepage stel ik mezelf voor. Diensten

De begeleiding die bij @mi psychologie gegeven wordt bestaat uit Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Dit is de meest onderzochte en ook vaakst toegepaste type behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg. Psychische klachten ontstaan vaak door een combinatie van factoren; gevoelens, gedachten en gedrag spelen daarbij een rol. En die drie elementen proberen we aan te pakken bij CGT. Wil je meer weten over CGT en de behandeling van @mi psychologie? Neem dan vrijblijvend contactop. Of neem eens een kijkje op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën(VGCt). Daar is veel informatie te vinden over CGT.